Nado 120 - 500 L

Grupa stacionarnih prskalica namenjene za zaštitu malih voćnjaka i vinograda od biljnih bolesti i insekata, a pored toga daju izvrsne rezultate u borbi protiv štetnih insekata u domaćinstvima i industrijskim objektima, magacinima, silosima itd (dezinsekcija). Pogodne su za smeštaj u pikapove, male kamione, prikolice ili mogu da budu stacionirane na samom terenu. Šasija je plastificirana, a izrađena je od profilnih metalnih cevi. Rezervoar se sastoji iz dva dela: glavnog rezervoara na kome se nalazi merač tečnosti od 150 do 500 L i rezervoara za pranje ruku.

NADO_01

DODATNA OPREMA

Dva rezervoara: polietilenski sa sitom i poklopcem 120/500L i rezervoar za pranje ruku 15L sa slavinom;

Čep za totalno pražnjenje;

Metalna konstrukcija – farbana(auto farba);

Držači za smeštanje u pikapove, male kamione ili prikolice;

tabela_nado120-500