Odiseo 400-600-800L

Nošeni atomizeri sa topom (turbinom) su idealni za visoke kulture i povrće. Rezervoar je polietilenski i sastoji se iz tri dela: glavnog sa sitom i poklopcem, rezervoara za pranje ruku sa slavinom i rezervoara za ispiranje sistema. Pužno kućište topa je polietilensko, sadrži dupli ventilator Ø500 mm, a zaokreže se i spušta pomoću hidromotora i hidrauličnog cilindra. Sadrži mesingane rasprskivače sa keramičkim pločicama. Pokretanje ventilatora se ostvaruje multiplikatorom sa dve brzine, a ugrađena ručica omogućava njihovo menjanje. Filter sa dodatnim usisno ispusnim ventilom daje mogućnost i priključka creva za dodatno napajanje. Donje kačenje se može ostvariti u tri tačke pomoću rukavca Ø22/28 mm.

Odiseo

STANDARDNA OPREMA

Tri rezervoara: polietilenski sa sitom i poklopcem, rezervoar za pranje ruku sa slavinom, rezervoar za pranje sistema 40 i 60L ;

Ispusni čep za totalno pražnjenje rezervoara;

Šasija (metalna konstrukcija) – farbana(auto farba);

Ručni regulator visokog pritiska sa 3 izlaza;

Prenos obrtnog momenta pomoću  multiplikatora MA502/14 prenosnog odnosa 1:4.53 i 1:3.82,  sa dve brzine;

Centrifugalni sklop sa hidraulički podesivim topom za prskanje; 

Aerodinamično pužno kućište od polietilena sa izlazom 300mm;

Dupli ventilator ø 500 mm sa kvačilom;

Prenos obrtnog momenta pomoću multiplikatora sa 2 brzine;

24 mesinganih rasprskivača sa keramičkim pločicama Ø15mm i otvorom 1.5mm;

Filter (50mesh=300µm) GEOLINE sa mogućnošću samopunjenja;

Mogućnost priključka dodatnog sistema za napajanje vode sa prirodnih izvorišta (bunara, rezervoara za akumulaciju vode, izvora i sl.); 

Hidro mešač GEOLINE sa diznom Ø1,25mm;

DODATNA OPREMA

Kardan l=800mm, krst φ 22x54, sa pvc zaštitnom plastikom;

Sistem za samopunjenje (5m rebrastog creva + usisna korpa);

Zadnji branik;

Set katadiopter trouglova;

Ispirač rezervoara - tuš (pranje rezervoara);

Hidroinjektor (mešač + injektor);

Fontana za topljenje praha u situ rezervoara;

Manometar D.100mm;

tabela_odiseo