Initium 400 / 600 L

Nošena ratarska prskalica INITIUM idealna je za srednje i velike poljoprivredne parcele. Specijalno je osmišljena i dizajnirana za orošavanje niskih poljoprivrednih kultura kao što su jagode, krompir, špargla, peršun, paradajz i ostale povrtarske sorte. Projektovana je za sadnju u 5 niza niskih poljoprivrednih kultura. Šasija je farbana, a izrađena od metalnih cevi. Rezervoar se sastoji iz tri dela: glavnog rezervoara, rezervoara za pranje ruku i rezervoara za ispiranje sistema. Uređaj POSEJDON montira se na kliznu šinu visine 1m koja omogućava lakšu regulaciju visine. Sistem zatvaranja je pod uglom 90 stepeni. Cevi nosača dizni su od rezine visoke izdržljivosti, a nosači dizni sadrže po jednu diznu i protiv kapajući sistem. Filter ima mogućnost samopunjenja sa prirodnih izvorišta (bunara, rezervoara za akumulaciju vode, izvora i sl.) Homogenizacija preparata se ostvaruje hidromešačem. Donje kačenje se ostvaruje u tri tačke pomoću rukavca Ø22/28 mm. Postoji i mogućnost ugradnje prohromskih cevi, komandnih grupa sa više izlaza, kopirajućih uređajai ostale opreme što je navedeno u dodatnoj opremi.

INITIUM_00

STANDARDNA OPREMA

Tri rezervoara: polietilenski sa sitom i poklopcem 400/600 L, rezervoar za pranje ruku 15L sa slavinom, rezervoar za pranje sistema 40/60L;

Ispusni čep za totalno pražnjenje;

Metalna konstrukcija od punog metala;

Metalna konstrukcija - farbana;

Donje kačenje pomoću rukavca Ø22/28 mm;

Mehanički regulator pritiska "BASIC 206" sa 4 ili 5 izlaza;

Pumpa COMET (protok 65 L/min, maksimalni pritisak 20 bara)

Filter (50mesh=300µm) sa mogućnošću samopunjenja sa prirodnih izvorišta (bunara, rezervoara za akumulaciju vode, izvora i sl.);

Hidro mešač sa diznom Ø1,5mm;

Plastične lepezaste dizne 0.2mm za radni pritisak od 3 do 4 bar, ugao lepeze 110°;

DODATNA OPREMA

Sistem za samopunjenje sa usadnikom φ 30mm (5m rebrastog creva + usisna korpa);

Kardan l=800mm, krst φ 22x54, sa pvc zaštitnom plastikom;

Fontana za topljenje praha u situ rezervoara;

Hidroinjektor (mešač + injektor);

Ispirač rezervoara - tuš (pranje rezervoara);

Mehanički regulator pritiska "Basic 206" sa mogućnošću podešavanja pritiska na svakoj sekciji pojedinačno sa 4 izlaza;

Mehanički regulator pritiska "Basic 206" sa mogućnošću podešavanja pritiska na svakoj sekciji pojedinačno sa 5 izlaza;

Elektronski regulator pritiska sa 4 izlaza (elektronsko otvaranje sekcijskih ventila, elektronsko podešavanje pritiska i elektronsko otvaranje centralnog ventila) sa kontrolerom za bateriju 12v;

Elektronski regulator pritiska sa 5 izlaza (elektronsko otvaranje sekcijskih ventila, elektronsko podešavanje pritiska i elektronsko otvaranje centralnog ventila) sa kontrolerom za bateriju 12v;

Set katadiopter krugova;

Manometar φ 100 mm;

Trokraki nosač - triplex sa lepezastim diznama za uređaj 12m, 14m i 15m , preporučljivog pritiska od 2 do 4 bar, sa uglom prskanja 110º;

Dizna za vetar do 20 km/h preporučljivog pritiska od 2 do 7.5 bar, sa uglom prskanja 110º;

Ojačano crevo visokog pritiska, do 20 bara, dužine po zahtevu kupca od 1 do 100m;