Eseo 800-1000L

Velike nošene ratarske prskalice su idealne za velike parcele. Šasija je cinkana, a izrađena je od metalnih cevi velikih debljina. Rezervoar se sastoji iz tri dela: glavnog rezervoara, rezervoara za pranje ruku i rezervoara za ispiranje sistema. Sadrži i posudu za pripremu preparata, u čijoj se unutrašnjosti nalazi dizna za ispiranje ambalaže. Uređaj VERTO je farban, kopira teren i podiže se mehanički, a otvara se i zatvara pomoću hidrauličkih cilindara kojima se upravlja kontrolnom jedinicom iz kabine traktora. Cevi nosača dizni su od prohroma, a nosači dizne sadrže po jednu diznu i protiv kapajući sistem. Komandna grupa konstantnog pritiska sa 4 ili 5 izlaza omogućava fino podešavanje pritiska. Homogenizacija preparata se ostvaruje pomoću dva hidromešača. Mogućnost donjeg kačenja pomoću rukavaca Ø22/28mm je u tri nivoa.

01

STANDARDNA OPREMA

Tri rezervoara: polietilenski sa sitom i poklopcem 1000L, rezervoar za pranje ruku 15L sa slavinom, rezervoar za pranje sistema 100L;

Posuda za pripremu preparata je u sklopu rezervoara (opciono se dodaju komponente);

Ispusni čep za totalno pražnjenje;

Metalna konstrukcija - plastificirana;

Donje kačenje pomoću rukavca Ø22/28 mm;

Mehanički regulator konstantnog pritiska na svim sekcijama sa 4, 5 izlaza "Basic 206 Tecomec"- Italija;

Pumpa Dal Degan DL 3105 NP (3 klipa, protok 105 L/min, maksimalni pritisak 20 bar) ili DL 4120 NP (4 klipa, protok 120 L/min, maksimalni pritisak 20 bar) u zavisnosti od uređaja za prskanje;

Filter (50mesh=300µm) (Tecomec) sa mogućnošću samopunjenja sa prirodnih izvorišta (bunara, rezervoara za akumulaciju vode, izvora i sl.);

Dva hidro mešača sa diznom Ø1,25mm;

Uređaj VERTO je plastificiran, kopira teren i podiže se mehanički, a otvara se i zatvara pomoću hidrauličkih cilindara kojima se upravlja kontrolnom jedinicom iz kabine traktora;

Plastične lepezaste dizne GEOLINE tipa AZ 0.2, 0.3, 0.4, za radni pritisak od 2 do 4 bar, ugao lepeze 80° – 110;

Mehaničko podizanje uredjaja pomoču čekrka;

Mehaničko nivelisanje uredjaja.

DODATNA OPREMA

Sistem za samopunjenje sa usadnikom φ 40mm (5m rebrastog creva + usisna korpa);

Kardan l=1000mm, krst φ 22x54, sa pvc zaštitnom plastikom;

Fontana za topljenje praha u situ rezervoara;

Hidroinjektor (mešač + injektor);

Ispirač rezervoara - tuš (pranje rezervoara);

Elektronski regulator pritiska sa 4 ili 5 izlaza (elektronsko otvaranje sekcijskih ventila, elektronsko podešavanje pritiska i elektronsko otvaranje centralnog ventila) sa kontrolerom za bateriju 12V;

Kompljuter GEOSYSTEM 250 CS, sa veoma osetljivim displejom, automatskim i ručnim upravljanjem, menijem na više jezika, jednostavnim ubacivanjem parametara kao što su: pritisak, brzina, površina parcele, količina tečnosti koja se izbačena, litraže rezervoara;

Podizanje uređaja pomoću hidrauličnog klipa;

Posuda za temeljno mešanje preparata i prepumpavanje u glavni rezervoar, koja sadrži i diznu za ispiranje ambalaže (mixer);

Set katadiopter krugova;

Svetlosna signalizacija;

Manometar φ 100 mm;

Trokraki nosač - triplex sa lepezastim diznama tipa AZ - 02 žuta, 03 plava i 04 crvena (Tecomec), preporučljivog pritiska od 2 do 4 bar, sa uglom prskanja 110º ili dizna za vetar do 20 km/h tipa AD-IA - 02 žuta, 03 plava i 04 crvena (Tecomec), preporučljivog pritiska od 2 do 7.5 bar, sa uglom prskanja 110º;

ESEO_tab_srb1