Manda 200-300L

Nošene ratarske prskalice su idealne za male i srednje poljoprivredne parcele. Šasija je farbana, a izrađena je od metalnih cevi. Rezervoar se sastoji iz dva dela: glavnog rezervoara i rezervoara za pranje ruku. Uređaj (8m ili 10m) montira se na kliznoj šini visine 1m koja omogućava lakšu regulaciju visine. Cevi nosača dizni su od rezine visoke izdržljivosti, a nosači dizni sadrže po jednu diznu i protiv kapajući sistem. Filter ima mogućnost samopunjenja sa prirodnih izvorišta (bunara, rezervoara za akumulaciju vode, izvora i sl.). Homogenizacija preparata se ostvaruje hidromešačem. Donje kačenje se ostvaruje u tri tačke pomoću rukavca  Ø22/28 mm. Postoji i mogućnost ugradnje prohromskih cevi, regulatora pritiska sa više izlaza  i ostale opreme što je navedeno u dodatnoj opremi.

sprayers_300_02

STANDARDNA OPREMA

Dva rezervoara: polietilenski sa sitom i poklopcem 200/300L i rezervoar za pranje ruku 15L sa slavinom;

Ispusni čep za totalno pražnjenje;

Metalna konstrukcija - farbana;

Donje kačenje pomoću duplog rukavca Ø22/28 mm;

Ručni regulator pritiska "START 06" sa 4 izlaza;

Pumpa (2 klipa, protok 65 L/min, maksimalni pritisak 20 bar);

Filter (50mesh=300µm) sa mogućnošću samopunjenja sa prirodnih izvorišta (bunara, rezervoara za akumulaciju vode, izvora i sl.);

Hidro mešač sa diznom Ø1,25mm;

Plastične lepezaste dizne 0.2mm za radni pritisak od 3 do 4 bar, ugao lepeze 110°;

DODATNA OPREMA

Sistem za samopunjenje sa usadnikom φ 30mm (5m rebrastog creva + usisna korpa);

Kardan l=800mm, krst φ 22x54, sa pvc zaštitnom plastikom;

Fontana za topljenje praha u situ rezervoara;

Hidroinjektor (mešač + injektor);

Ispirač rezervoara - tuš (pranje rezervoara);

Mehanički regulator pritiska "Start 06" sa 5 izlaza;

Mehanički regulator pritiska "Basic 206" sa mogućnošću podešavanja pritiska na svakoj sekciji pojedinačno sa 4 izlaza;

Mehanički regulator pritiska "Basic 206" sa mogućnošću podešavanja pritiska na svakoj sekciji pojedinačno sa 5 izlaza;

Set katadiopter krugova;

Manometar φ 100 mm;

Dizna za vetar do 20 km/h, preporučljivog pritiska od 2 do 7.5 bar, sa uglom prskanja 110º;

Nosač motalice;

Metalna motalica za crevo ø10mm do 100m;

Crevo ojačano, visokog pritiska - 20 bar, dužine po zahtevu kupca od 1 do 100m;

Rasprskivač sa ručicom i navrtkom za podešavanje protoka, dužine 60 cm, izrađen od prohromske cevi, sadrži keramičku diznu, efektivnog dometa do 7m;

 

p1