Mandano

Vučene ratarske prskalice se preporučuju za velike poljoprivredne parcele. Šasija je farbana, a izrađena je od savijenih profila. Točkovi su odgovarajuće visine i širine, čime se sprečava gaženje poljoprivrednih kultura. Rezervoar se sastoji iz tri dela: glavnog rezervoara, rezervoara za pranje ruku i rezervoara za ispiranje sistema. Uređaj (12m, 14m, 15m) montira se na kliznoj šini visine 1,25m koja omogućava lakšu regulaciju visine. Sistem zatvaranja je preklopni. Cevi nosača dizni su od rezine visoke izdržljivosti, a nosači dizni sadrže po jednu diznu i protiv kapajući sistem. Filter ima mogućnost samopunjenja sa prirodnih izvorišta (bunara, rezervoara za akumulaciju vode, izvora i sl.). Homogenizacija preparata se ostvaruje hidromešačem. Postoji i mogućnost ugradnje prohromskih cevi, tripleks dizni, komandnih grupa sa više izlaza.

 

sprayers_mandano_01

STANDARDNA OPREMA

Tri rezervoara: glavni polietilenski sa sitom i poklopcem, rezervoar za pranje ruku 15L sa slavinom, rezervoar za pranje sistema;

Metalna konstrukcija - farbana;

Mehanički regulator pritiska "Start 06" sa 4 ili 5 izlaza;

Pumpa (3 klipa, protok 121 L/min, maksimalni pritisak 20 bar ili 4 klipa, protok 142 L/min, maksimalni pritisak 20 bar) u zavisnosti od uređaja za prskanje;

Filter (50mesh=300µm) (Tecomec) sa mogućnošću samopunjenja sa prirodnih izvorišta (bunara, rezervoara za akumulaciju vode, izvora i sl.);

Hidro mešač GEOLINE sa diznom Ø1,5mm;

Plastične lepezaste dizne 0.2mm za radni pritisak od 3 do 4 bar, ugao lepeze 110°;

Točak BKT TR-135 9.5-24;

Ruda fiksna sa okretnim vučnim okom;

DODATNA OPREMA

Sistem za samopunjenje sa usadnikom φ 40mm (5m rebrastog creva + usisna korpa);

Kardan l=1000mm, krst φ 22x54, sa pvc zaštitnom plastikom;

Fontana za topljenje praha u situ rezervoara;

Hidroinjektor (mešač + injektor);

Ispirač rezervoara - tuš (pranje rezervoara);

Mehanički regulator pritiska "Basic 206" sa mogućnošću podešavanja pritiska na svakoj sekciji pojedinačno sa 4 izlaza;

Mehanički regulator pritiska "Basic 206" sa mogućnošću podešavanja pritiska na svakoj sekciji pojedinačno sa 5 izlaza;

Elektronski regulator pritiska sa 4 izlaza (elektronsko otvaranje sekcijskih ventila, elektronsko podešavanje pritiska i elektronsko otvaranje centralnog ventila) sa kontrolerom za bateriju 12v;

Elektronski regulator pritiska sa 5 izlaza (elektronsko otvaranje sekcijskih ventila, elektronsko podešavanje pritiska i elektronsko otvaranje centralnog ventila) sa kontrolerom za bateriju 12v;

Set katadiopter trouglovi;

Manometar φ 100 mm;

Trokraki nosač - triplex sa lepezastim diznama za uređaj 12m, 14m i 15m preporučljivog pritiska od 2 do 4 bar, sa uglom prskanja 110º;

Dizna za vetar do 20 km/h, preporučljivog pritiska od 2 do 7.5 bar, sa uglom prskanja 110º;

Posuda za temeljno mešanje preparata i prepumpavanje u glavni rezervoar, koja sadrži i diznu za ispiranje ambalaže (mixer);

Svetlosna signalizacija;

mandano_tab_srb1