Venus 12-14-15 m

venus

STANDARDNA OPREMA

Metalna konstrukcija je plastificirana;

Zatvaranje uređaja pomoću 2 hidrauličnih cilindara Ø50/25mm u oblik X;

Podizanje uređaja i kopiranje terena je mehaničko sa mogćnošću nadogradnje hidrauličnog cilindra;

Rasprskivači su raspoređeni na polipropilenskim cevima Ø.20x2,8mm, nominalni pritisak PN 20 bar, na ravnomernom rastojanju od 500mm i sadrže protiv kapajući sistem;

Dizne su plastične, lepezaste GEOLINE tipa AZ 0.2 za radni pritisak od 3 do 4 bar, ugao lepeze 110°;

Armirana creva visokog pritiska 20bar, d.10/D.15mm, spajaju zavarene polipropilenske usadnike i čepove;

Raspon šliceva Ø.13mm za kačenje uređaja 640÷660mm.

DODATNA OPREMA

Trokraki nosač - triplex sa lepezastim diznama tipa AZ - 02 žuta, 03 plava i 04 crvena (tecomec), preporučljivog pritiska od 2 do 4 bar, sa uglom prskanja 110º;

Dizna za vetar do 20 km/h tipa AD-IA - 02 žuta, 03 plava, 04 crvena (Tecomec), preporučljivog pritiska od 2 do 7.5 bar, sa uglom prskanja 110º;

Lepezasta dizna tipa AZ - 0.3 plava, 0.4 crvena (Tecomec) za radni pritisak od 3 do 4 bar, ugao lepeze 110°;

Prohromske inox cevi ø21,3*1,6 umesto polietilenskih;

Podizanje uređaja pomoću hidrauličnog klipa za uređaj venus i verto.

VENUS_tab_srb1